25 marca 2019. imieniny: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Grodzisk
tel. +48 85 656-80-61
ug@gminagrodzisk.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Gospodarka odpadami
Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku

 

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

NA ROK 2018

siemiatycze@mpo.bialystok.pl  tel 85 – 655 28 73

RODZAJ ODPADÓW

Grodzisk, Mierzynówka

Komunalne (kosze)
 

05 styczeń (piątek), 05 luty, 05 marzec, 07 kwiecień (sobota), 07 maj, 04 czerwiec, 02 lipiec, 06 sierpień, 03 wrzesień, 08 październik, 05 listopad, 03 grudzień

Segregowane „plastik” szkło i makulatura - worki żółte, zielone, białe i niebieskie

02 luty, 07 kwiecień (sobota), 04 czerwiec, 06 sierpień, 08 październik, 03 grudzień

Odpady wielkogabarytowe

12 marzec, 04 czerwiec, 24 wrzesień, 03 grudzień

Meble, opony (do 56 cm wysokości), sprzęt AGD i RTV, wykładziny i dywany.

Nie wystawiamy odpadów remontowo-budowlanych (tj. okna, drzwi, umywalki, toalety, styropian, panele itp.)
Aleksandrowo, Biszewo, Czarna Cerkiewna, Czarna Średnia, Czarna Wielka, Dołubowo-Wyręby, Targowisk

Komunalne (kosze)

09 styczeń, 06 luty, 06 marzec, 03 kwiecień, 08 maj, 05 czerwiec, 03 lipiec, 07 sierpień, 04 wrzesień, 09 październik, 06 listopad, 04 grudzień

Segregowane „plastik” szkło i makulatura - worki żółte, zielone, białe i niebieskie

06 luty, 03 kwiecień, 05 czerwiec, 07 sierpień, 09 październik, 04 grudzień

Odpady wielkogabarytowe

13 marzec, 05 czerwiec, 25 wrzesień, 04 grudzień

Meble, opony (do 56 cm wysokości), sprzęt AGD i RTV, wykładziny i dywany.

Nie wystawiamy odpadów remontowo-budowlanych (tj. okna, drzwi, umywalki, toalety, styropian, panele itp.)
Czaje, Koryciny, Kozłowo, Małyszczyn, Porzeziny-Giętki Porzeziny-Mendle, Siemiony

Komunalne (kosze)

12 styczeń, 09 luty, 09 marzec, 06 kwiecień, 11 maj, 08 czerwiec, 06 lipiec, 10 sierpień, 07 wrzesień, 12 październik, 09 listopad, 07 grudzień

Segregowane „plastik” szkło i makulatura - worki żółte, zielone, białe i niebieskie

09 luty, 06 kwiecień, 08 czerwiec, 10 sierpień, 12 październik, 07 grudzień

Odpady wielkogabarytowe

16 marzec, 08 czerwiec, 28 wrzesień, 07 grudzień

Meble, opony (do 56 cm wysokości), sprzęt AGD i RTV, wykładziny i dywany.

Nie wystawiamy odpadów remontowo-budowlanych (tj. okna, drzwi, umywalki, toalety, styropian, panele itp.)
Jaszczołty, Kamianki, Krakówki-Dąbki, Krakówki-Włodki, Krakówki-Zdzichy, Krynki-Sobole, Lubowicze, Makarki, Morze, Niewiarowo-Przybki , Niewiarowo-Sochy, Rybałty, Stadniki

Komunalne (kosze)

10 styczeń, 07 luty, 07 marzec, 04 kwiecień, 09 maj, 06 czerwiec, 04 lipiec, 08 sierpień, 05 wrzesień, 10 październik, 07 listopad, 05 grudzień

Segregowane „plastik” szkło i makulatura - worki żółte, zielone, białe i niebieskie

07 luty, 04 kwiecień, 06 czerwiec, 08 sierpień, 10 październik, 05 grudzień

Odpady wielkogabarytowe

14 marzec, 06 czerwiec, 26 wrzesień, 05 grudzień

Meble, opony (do 56 cm wysokości), sprzęt AGD i RTV, wykładziny i dywany.

Nie wystawiamy odpadów remontowo-budowlanych (tj. okna, drzwi, umywalki, toalety, styropian, panele itp.)
Bogusze Stare, Bogusze-Litewka, Drochlin, Kosianka Leśna, Kosianka Stara, Kosianka-Boruty, Kosianka-Trojanówka, Krynki Borowe, Krynki-Białokunki, Krynki-Jarki, Stare Sypnie, Sypnie Nowe, Żale, Żery Bystre, Żery-Czubiki, Żery-Pilaki

Komunalne (kosze)

11 styczeń, 08 luty, 08 marzec, 05 kwiecień, 10 maj, 07 czerwiec, 05 lipiec, 09 sierpień, 06 wrzesień, 11 październik, 08 listopad, 06 grudzień

Segregowane „plastik” szkło i makulatura - worki żółte, zielone, białe i niebieskie

08 luty, 05 kwiecień, 07 czerwiec, 09 sierpień, 11 październik, 06 grudzień

Odpady wielkogabarytowe

15 marzec, 07 czerwiec, 27 wrzesień, 06 grudzień

Meble, opony (do 56 cm wysokości), sprzęt AGD i RTV, wykładziny i dywany.

Nie wystawiamy odpadów remontowo-budowlanych (tj. okna, drzwi, umywalki, toalety, styropian, panele itp.)

W dniu odbioru pojemniki i worki wystawiamy

do godz. 7.00 przed posesję

(do pojemników nie wrzucamy popiołu, liści i trawy oraz odpadów budowlanych)

Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru odpadów prosimy zgłaszać w ciągu dwóch dni roboczych na numer telefonu 85 655-28-73 w godzinach 7.15 - 15.15

ODPADY WIELKOGABARYTOWE:

Meble, opony (do 56 cm wysokości), sprzęt AGD i RTV, wykładziny i dywany

Odpady wystawiamy przed posesję do godz. 7.00

NIE WYSTAWIAMY: odpadów remontowo - budowlanych (tj. okna, drzwi, umywalki, toalety, styropian, panele itp.)

 
Zasady segregacji odpadów

 

Zgodnie z Uchwałami  Rady Gminy Grodzisk  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk przyjętymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz umową zawartą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Grodzisk przekazujemy niezbędne informacje.

Główne Założenia gospodarowania odpadami komunalnymi

I. Odpady komunalne zmieszane i odpady zebrane selektywnie odbierane będą w każdej ilości  w następujący sposób (w zależności od frakcji ):

● bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,
● przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
● dowożone bezpośrednio przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

II. Mieszkańcy zostali wyposażeni w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów oraz szczegółowy harmonogram odbioru odpadów przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru na terenie Gminy Grodzisk.

III. Odpady komunalne odbierane są od mieszkańców gminy Grodzisk z podziałem na poszczególne frakcje oraz z określoną częstotliwością:

1. Odpady zmieszane niesegregowane – należy gromadzić W POJEMNIKACH - odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem,

2. papier i tektura – należy gromadzić w worku NIEBIESKIM  - odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 1 raz na kwartał zgodnie z harmonogramem,

3. odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego – należy gromadzić w worku ZIELONYM - odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 1 raz na kwartał zgodnie z harmonogramem,

4. odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego - należy gromadzić w worku BIAŁYM - odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 1 raz na kwartał zgodnie z harmonogramem,

5. tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – należy gromadzić w worku  ŻÓŁTYM - odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 1 raz na dwa miesiące zgodnie z harmonogramem,

6. odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone są przeznaczone do kompostowania lub dostarczone w worku BRĄZOWYM przez właścicieli nieruchomości do PSZOK,

7. zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do PSZOK,

8. przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych na terenie gminy (aptekach, punktach aptecznych) oraz w   PSZOK,

9. chemikalia,  należy przekazywać bezpośrednio do  PSZOK,

10. popiół i żużel  należy przekazywać bezpośrednio do  PSZOK,

11. meble i inne odpady wielogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane są w ramach zbiórki organizowanej z harmonogramem przez mobilny punkt  selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na bieżąco w PSZOK,

12. odpady budowlane powstałe w wyniku budowy, modernizacji i remontu należy gromadzić w specjalnych kontenerach zamówionych odpłatnie przez prowadzącego budowę czy remont.

IV. Przyjęcie dostarczonych przez właściciela nieruchomości odpadów komunalnych do PSZOK może nastąpić od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy Grodzisk – tel. (85) 656 – 80 – 30 wew. 19.

V. W przypadku niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, bądź e-mailowo do Urzędu Gminy Grodzisk lub przedsiębiorstwa odbierającego odpady.

WOREK ZIELONY - ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA KOLOROWEGO

Wrzucamy:
• szkło opakowaniowe ze szkła kolorowego:
•  butelki szklane, słoiki po napojach i żywności,  szklane opakowania po  kosmetykach ze szkła kolorowego.

NIE MOŻNA WRZUCAĆ!!!
• 
opakowań szklanych ze szkła bezbarwnego,
 
• szkła stołowego, żaroodpornego,
• szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster – mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami)
•  luster, luksferów (pustaków szklanych)
• ceramiki, fajansu, porcelany i kryształów, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze)
• szkła okularowego,
• żarówek, świetlówek, kineskopów,
• szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

Dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne, to samo dotyczy etykiet czy resztek zamknięć.
Instalacje do czyszczenia stłuczki w hutach szkła poradzą sobie z „wyłapaniem” takich zanieczyszczeń.

WOREK BIAŁY - ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA BEZBARWNEGO

Wrzucamy:
• szkło opakowaniowe ze szkła bezbarwnego:
• butelki szklane, słoik po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach ze szkła bezbarwnego,

NIE MOŻNA WRZUCAĆ!!!
• 
opakowań szklanych ze szkła kolorowego,
 
• szkła stołowego, żaroodpornego,
• szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster – mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami)
•  luster, luksferów (pustaków szklanych)
• ceramiki, fajansu, porcelany i kryształów, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze)
•  szkła okularowego,
• żarówek, świetlówek, kineskopów,
• szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

Dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne, to samo dotyczy etykiet czy resztek zamknięć.
Instalacje do czyszczenia stłuczki w hutach szkła poradzą sobie z „wyłapaniem” takich zanieczyszczeń.

WOREK NIEBIESKI - PAPIER I TEKTURA

Wrzucamy:
• gazety i czasopisma, papierowe torby na zakupy, koperty,
• zużyte zeszyty i stare książki, papier biurowy i kserograficzny,
•  katalogi, prospekty reklamy, kartony, tekturę, worki papierowe, papier pakowy, ścinki drukarskie,

NIE MOŻNA WRZUCAĆ!!!
• zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego papieru,
•  papieru z folią,
• opakowań z jakąkolwiek zawartością, lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych, tapet, kalki, papieru termicznego,
• zatłuszczonego i brudnego papieru (jeśli jest to fragment wystarczy go oderwać),
• opakowań wielomateriałowych, pieluch (tzw. kartoników, opakowań tetra pak)artykułów higienicznych
WAŻNE: jest, żeby makulatura nie była mokra – wilgotność to istotny parametr jej jakości - oraz aby  razem z papierem nie trafiły do pojemnika żadne zanieczyszczenia mechaniczne (np. metale, szkło, tekstylia, piasek), chemiczne (np. kleje, farby) czy mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).

WOREK ŻÓŁTY - TWORZYWA SZTUCZNE, PLASTIK, OPAKOWANIA METALOWE I WIELOMATERIAŁOWE

Wrzucamy:
• puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET),
• puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach),
• plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach),
• plastikowe koszyczki po owocach,
• folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe,
• puste puszki po napojach,
• puste opakowania wielomateriałowe (TETRA-PAK)

NIE MOŻNA WRZUCAĆ!!!
• opakowań po medykamentach,
• opakowań i butelek po olejach spożywczych i silnikowych oraz smarach,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
• zabawek, sprzętu AGD,

WAŻNE: zgnieć butelki przed wrzuceniem i nie zakręcaj. W ten sposób nie tylko oszczędza się miejsce w pojemniku i podczas transportu, ale też ułatwia pracę w sortowni, gdyż zakrętki zrobione są z innego rodzaju tworzywa niż butelki. Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były względnie czyste.

WOREK BRĄZOWY – BIOODPADY

Wrzucamy:
• odpady kuchenne (obierki i resztki owoców i warzyw),
• skorupki jaj, łupiny orzechów,
• resztki jedzenia pochodzenia rolślinnego,
• fusy po kawie i herbacie, również z papierowym filtrem,
• resztki kwiatów doniczkowych i ciętych,
• trawę, liście, chwasty, rozdrobnione gałęzie, zrębki, trociny,

NIE MOŻNA WRZUCAĆ!!!
 resztek mięsa, kości i ryb;
• płynnych resztek żywności, nabiału,
• odchodów zwierzęcych i padłych zwierząt,
• kamieni, popiołu i żużlu,

• pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych,


WAŻNE: w
zabudowie jednorodzinnej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu pod warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów. W przypadku braku takich możliwości powstałe odpady należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK.


 

Zmiana terminów opłat
 

UWAGA MIESZKAŃCY!

W związku z uchwałą Rady Gminy Grodzisk Nr VI/29/15 z dnia 29 maja 2015 r. następuje zmiana terminów wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązuje od dn. 01.07.2015 r.!

I   kwartał   - do 15 marca (styczeń luty, marzec)

II  kwartał   – do 15 maja! (kwiecień, maj, czerwiec)

III kwartał  – do 15 września (lipiec, sierpień, wrzesień)

IV kwartał  –do 15 listopada! (październik, listopad, grudzień)


Opłaty za odpady komunalne

 

   Szanowni Mieszkańcy

Opłatę należy uiścić bez wezwania u sołtysa, w kasie urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy Grodzisk

BS Brańsk/O Grodzisk nr 02 8063 0001 0020 0200 0101 0001
tytułem – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Opłatę należy obliczyć samodzielnie według złożonej deklaracji, tj.
8 zł za miesiąc od osoby zadeklarowanej za śmieci segregowane
lub 15 zł za miesiąc od osoby zadeklarowanej za śmieci niesegregowane

Tabela opłat za odpady segregowane

Liczba osób

Stawka miesięczna

Opłata za miesiąc

Opłata za kwartał

1

8,00

8,00

24,00

2

8,00

16,00

48,00

3

8,00

24,00

72,00

4

8,00

32,00

96,00

5

8,00

40,00

120,00

6 i powyżej

stawka za gospodarstwo domowe

45,00

135,00

Tabela opłat za odpady niesegregowane

Liczba osób

Stawka miesięczna

Opłata za miesiąc

Opłata za kwartał

1

15,00

15,00

45,00

2

15,00

30,00

90,00

3

15,00

45,00

135,00

4

15,00

60,00

180,00

5

15,00

75,00

225,00

6 i powyżej

stawka za gospodarstwo domowe

90,00

270,00

Obowiązujące terminy płatności:

do 15 marca za I kwartał (styczeń, luty, marzec)
do 15 maja za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
do 15 września  za III kwartał (lipiec sierpień, wrzesień)
do 15 listopada za IV kwartał (październik, listopad, grudzień)

 

 

 

Nowe zasady gospodarki odpadami

 

          Urząd Gminy Grodzisk informuje, że od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzone ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina miała 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki. W związku z tym Rada Gminy Grodzisk na sesji w dniu 17 grudnia 2012 r. podjęła uchwały związane z zagospodarowaniem odpadów, ustaliła stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, jak również uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach.
          Mieszkańcy byli zobowiązani do dnia 31 marca 2013 r. złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi u sołtysa lub w urzędzie gminy. W deklaracji tej m. in. zaznaczają, czy chcą oddawać segregowane, czy nie segregowane odpady. Osoby, które zadeklarują segregację odpadów płacą 8 zł za miesiąc od każdej osoby faktycznie zamieszkującej w określonej nieruchomości, natomiast za odpady nie segregowane 15 zł za miesiąc.
Ponadto każdy mieszkaniec powinien zgłosić zmiany dotyczące ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (np. zgon, urodzenie, przeprowadzka) w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Zapytania w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy Grodzisk, można kierować pod nr tel.  085 6568030 w 19, pytania zakresie deklaracji i płatności pod nr 085 6568030 w 16.

Dokumenty do pobrania:

 Wzór deklaracji

          Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących nieruchomość

Uchwały Rady Gminy Grodzisk dotyczące gospodarki odpadami:

          Uchwała nr XX/106/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

          Uchwała nr VI/28/15 w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

          Regulamin

          Uchwała nr XX/105/13 zmieniająca regulamin

          Uchwała nr VI/27/15 zmieniająca regulamin

          Uchwała nr VI/30/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty

          Uchwała nr VI/29/15 w sprawie terminów uiszczania opłaty

          Uchwała nr XIII/74/16 zmieniająca wzór deklaracji

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójt
 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA