22 maja 2019. imieniny: Julia, Wiesława, Helena
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Grodzisk
tel. +48 85 656-80-61
ug@gminagrodzisk.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
 
  ...więcej
 
  ...więcej
 
  ...więcej
Informacje Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
  ...więcej
Poradniki z zakresu bezpieczeństwa ludności
 
  ...więcej
Charakterystyka Gminy
 
Gmina Grodzisk położona jest we wschodniej części kraju, w południowej części województwa podlaskiego. Gmina, jak i cały powiat leży w obrębie Wysoczyzny Drohiczyńskiej wchodzącej w skład części polskiej Wysoczyzn Podlasko – Białoruskich. Wody płynące stanowią zlewnię Bugu wpadającego do Wisły i Bałtyku. Teren gminy znajduje się w południowej części obszaru określanego jako Zielone Płuca Polski. Powierzchnia gminy wynosi 20321 ha. Liczba ludności w gminie wynosi około 4500 (miejscowość Grodzisk liczy około 600 osób). Gmina liczy 42 sołectwa. Gmina Grodzisk położona jest w północno – zachodnie części powiatu siemiatyckiego i sąsiaduje: • od strony zachodniej z gminami: Ciechanowiec i Perlejewo, • od strony północnej z gminami: Rudka, Brańsk i Boćki, • od strony wschodniej z gminą: Dziadkowice, • od strony południowej z gminami: Drohiczyn i Siemiatycze. Gmina Grodzisk ma charakter rolniczy. Na jego obszarze dominują gospodarstwa indywidualne zajmujące się uprawą zbóż. Mniejszą rolę odgrywa produkcja ziemniaków, roślin pastewnych i przemysłowych oraz warzyw. Gospodarstwa zajmują się również hodowlą bydła, głównie mlecznego oraz trzody chlewnej. Na terenie gminy brak jest dużego przemysłu, występują jedynie małe zakłady gospodarcze.
Historia Gminy
 
Grodzisk należy do najstarszych miejscowości powiatu siemiatyckiego. Wykopaliska archeologiczne datują istnienie w tym miejscu osady już na przełomie XII i XIII w. W I Rzeczpospolitej nie znano jednostek terytorialnych, które odpowiadałyby dzisiejszym gminom. Owe funkcje pełniły wówczas parafie (na terenie Grodziska przed rozbiorami nie było żadnej parafii). W 1861 roku w ramach reformy chłopskiej w Cesarstwie Rosyjskim dokonano podziału powiatów na mniejsze jednostki - “włostii”, które obejmowały od kilkunastu do kilkudziesięciu wsi i pełniły funkcje jednostek terytorialnych. Funkcję kierowniczą sprawował naczelnik wybrany przez miejscową ludność. Gmina Grodzisk była jedną z 19 gmin powiatu bielskiego. Jej terytorium różniło się nieco od stanu dzisiejszego. Bardzo duże zmiany w strukturze administracyjnej zaszły od 1 stycznia 1934 roku, kiedy zlikwidowano część okolicznych gmin, a Gminę Grodzisk powiększono o niektóre wsie, które wcześniej należały do rozwiązanych gmin. W 1935 roku podzielono wiejskie gminy na gromady, które obejmowały od jednej do trzech wsi. Łącznie w Gminie Grodzisk znajdowało się 35 gromad. Ten podział nie został zmieniony nawet podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej. Na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku zniesiono dotychczasowy podział na gromady i osiedla, a utworzono gminy. Ustawa weszła w życie od 1 stycznia 1973 r. i utworzono m. in. Gminę Grodzisk, która funkcjonuje w stanie niezmienionym do dziś. W 1975 r. zostały zlikwidowane powiaty i podzielono kraj na 49 województw. Gmina Grodzisk należała do województwa białostockiego.  ...więcej
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójt
 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA